Μείωση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Μείωση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα μειώθηκε η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο του 2022, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έρευνας της εταιρείας S&P Global, καθώς οι καταναλωτές μείωσαν τις δαπάνες τους λόγω των υψηλών τιμών.

Επιπλέον, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις πλήττονται και από τους περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα.

O σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) της εταιρείας, ο οποίος θεωρείται καλός δείκτης για την πορεία των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών, υποχώρησε στις 49,2 μονάδες από 49,9 τον Ιούλιο του 2022.

Η τιμή αυτή του δείκτη είναι η χαμηλότερη από τον Φεβρουάριο του 2021. Κάθε τιμή κάτω από τις 50 μονάδες δείχνει μείωση της δραστηριότητας.