Μείωση της Εξάρτησης των Ελληνικών Τραπεζών από την ΕΚΤ

Μείωση της Εξάρτησης των Ελληνικών Τραπεζών από την ΕΚΤ
Μείωση της Εξάρτησης των Ελληνικών Τραπεζών από την ΕΚΤ

Το 2018 σημειώθηκε περιορισμός της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών, αφενός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και αφετέρου από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).

Μειώθηκε η ανάγκη δηλαδή και για χρηματοδότηση και για ρευστότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού (ELA) περιορίστηκε στα 947 εκατ. ευρώ, το 2018, από τα 21,6 δισ. ευρώ, το 2017.

Αντίστοιχα, μειώθηκε και η χρηματοδότηση των εγχώριων τραπεζών από την ΕΚΤ, από τα 12 δισ. ευρώ, το 2017, στα 10 δισ. ευρώ, το 2018.