Μείωση της Γραφειοκρατίας στα Μητρώα του Δημοσίου

Μείωση της Γραφειοκρατίας στα Μητρώα του Δημοσίου
Μείωση της Γραφειοκρατίας στα Μητρώα του Δημοσίου

Άμεσα ξεκινά η διάθεση των βασικών στοιχείων του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Με την ενέργεια αυτή, θα βελτιωθεί η δυνατότητα ταυτοποίησης των πολιτών στα πολλαπλά μητρώα του Δημοσίου, κάτι που θα οδηγεί στη μείωση της γραφειοκρατίας, άρα και σε καλύτερη, και ταχύτερη και πιο αποδοτική παροχή υπηρεσιών από το Δημόσιο προς τον πολίτη.

Περισσότερα από 50 μητρώα «θα επικοινωνούν» μεταξύ τους. Αυτό θα οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή ο πολίτης να εμφανίζεται με ένα πρόσωπο στο Δημόσιο και το Δημόσιο να εμφανίζεται με ένα και ενιαίο πρόσωπο στον πολίτη.

Για την ταυτοποίηση θα χρησιμοποιηθεί το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο κ.α.

www.GreekShares.com/gr/