Μέτρα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας

Μέτρα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
Μέτρα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας

Αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 3 δισ. ευρώ τον χρόνο, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας θα επιφέρει, σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η δέσμη μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας που πρότεινε χθες η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη».

Πρόκειται για πέντε συγκεκριμένα μέτρα που περιλαμβάνουν:

1. Ταχύτερες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό,.

2. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας,

3. Περιορισμό του κόστους της ενέργειας,

4. Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και

5. Αύξηση της ενίσχυσης των επενδύσεων στη μεταποίηση από Κοινοτικούς πόρους -Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

www.GreekShares.com/gr/