Κρίσιμη η Αποκατάσταση Ομαλών Συνθηκών Χρηματοδότησης

Κρίσιμη η Αποκατάσταση Ομαλών Συνθηκών Χρηματοδότησης
Κρίσιμη η Αποκατάσταση Ομαλών Συνθηκών Χρηματοδότησης

Το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποτελεί το σημαντικότερο ίσως «βαρίδι» του τραπεζικού συστήματος, αλλά και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

Ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη, εξακολουθεί να αποτελεί η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και η αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Παρά τη σχετική βελτίωση, το χρηματοδοτικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει ιδιαίτερα δυσμενές.

Ιδιαίτερα μάλιστα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παραδοσιακά εξαρτώνται από τον τραπεζικό δανεισμό ενώ παρά τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, τα επιτόκια για τις ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά.

Τα υψηλά αυτά επιτόκια δημιουργούν τεράστια εμπόδια στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και στη γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

www.GreekShares.com/gr/