64. Κινητός Μέσος Όρος

Economic Terms

Όταν συζητάμε για το χρηματιστήριο, συχνά χρησιμοποιούμε έναν απλό μέσο όρο, όπως κάποιο Δείκτη, για να σχηματίσουμε γρήγορα τη γενική εικόνα.

Αλλά ο Δείκτης δεν αποτελεί μια τέλεια απεικόνιση, γιατί συνήθως διαμορφώνεται από έναν περιορισμένο αριθμό μεγάλων μετοχών.

Όταν εξετάζουμε μια μεμονωμένη μετοχή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια παρόμοια ιδέα, έναν κινητό μέσο όρο, για να σχηματίσουμε μια γενικότερη άποψη.

Ας εξετάσουμε μια ιδιαίτερα μεταβλητή μετοχή.

Για παράδειγμα, έφτασε κοντά στις 200 το Μάρτιο, μετά έπεσε κάτω από τις 60 τον Ιούνιο και η πιο πρόσφατη τιμή της είναι 140.

Ένας απλουστευμένος κινητός μέσος όρος για την παραπάνω μετοχή (πιο συγκεκριμένα, η μέση αριθμητική τιμή) υπολογίζεται όπως ακριβώς νομίζετε:

Προσθέστε όλες τις τιμές (210 + 70 + 140) και διαιρέστε με το πλήθος των τιμών (3) = 140.

Σκεφτείτε το αυτό ως έναν κινητό μέσο όρο μιας σειράς που απεικονίζεται γραφικά ως προς το χρόνο.

Εμφανίζει η μετοχή αυτή μια ανοδική τάση;

Ή μια καθοδική τάση;

Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι καθημερινές διακυμάνσεις των τιμών είναι εντελώς τυχαίες, και απαιτούνται μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα για να διαφανούν οι τάσεις.

Εάν μπορούσατε να εξομαλύνετε τις διακυμάνσεις των τιμών, ίσως να σας βοηθούσε να δείτε τη διαφαινόμενη τάση.

Μερικές φορές, όμως, η αγορά δίνει κάποια πληροφορία.

Ένας κινητός μέσος όρος αποκαλύπτει τη γενική κατεύθυνση και ισχύ της τάσης της τιμής μιας μετοχής για μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Όταν χρησιμοποιηθεί και κατανοηθεί σωστά, ένας κινητός μέσος όρος είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο.

Δεν είναι σύνθετος, αλλά πρέπει να καταλάβετε πως δημιουργείται ένας κινητός μέσος όρος.

Θα σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί πρέπει να επιλέξετε έναν κινητό μέσο όρο αντί για κάποιον άλλο.

Θα σας βοηθήσει επίσης να επιλέξετε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο που να ταιριάζει στο επενδυτικό σας ύφος.