Κερδοφορία Εταιρειών Βάσει των Ισολογισμών του 2017

Καταγραφή των οικονομικών επιδόσεων το έτος 2017
Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας κατέγραψε ο ελληνικός εταιρικός τομέας το 2017, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δημοσιευμένων ισολογισμών ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων.

Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας κατέγραψε ο ελληνικός εταιρικός τομέας το 2017, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δημοσιευμένων ισολογισμών ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την ICAP σε ένα δείγμα 10.319 εταιρειών (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και των δύο τελευταίων ετών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών.

Κύριος στόχος ήταν η καταγραφή των οικονομικών τους επιδόσεων το έτος 2017.

Από τις εταιρείες αυτές, οι 1.971 είναι βιομηχανικές, οι 3.376 εμπορικές, οι 3.493 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ενώ 730 και 749 εταιρείες αντίστοιχα προέρχονται από τον τουριστικό και τον κατασκευαστικό κλάδο.

Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2017 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το 2016.

Μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία εμφάνισε ελαφρά ανάκαμψη το 2017, τάση η οποία φαίνεται να συνεχίζεται και το 2018.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του ελληνικού εταιρικού τομέα, ο οποίος με επιμονή και αποφασιστικότητα κατάφερε να βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά του, πετυχαίνοντας αξιόλογες επιδόσεις για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 10.319 ελληνικών επιχειρήσεων (όλες όσες έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς μέχρι σήμερα εκτός Τραπεζών-Ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι ο εταιρικός τομέας κατέγραψε το 2017 αύξηση του κύκλου εργασιών και περαιτέρω διεύρυνση της κερδοφορίας του.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 10% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών, ανερχόμενος σε €116,96 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, οι συνεχείς προσπάθειες για καλύτερη διαχείριση του κόστους και συγκράτησης των δαπανών, απέδωσαν για άλλη μια χρονιά θετικά αποτελέσματα, καθώς τα συνολικά λειτουργικά κέρδη διευρύνθηκαν κατά 26% περίπου.

Περαιτέρω, το σύνολο των εταιρειών κατέγραψε το 2017 καθαρά (προ φόρου) κέρδη ύψους €4,4 δισ. αυξημένα κατά 26% έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Κερδοφορία Εταιρειών Βάσει των Ισολογισμών του 2017

Βελτιώσεις σημειώνονται και στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2018 των 153 εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών, με τον κύκλο εργασιών τους να σημειώνει αύξηση 9% και να διαμορφώνεται στα € 31,8 δισ., με τα λειτουργικά κέρδη να καταγράφουν αύξηση επίσης 9% και την καθαρή κερδοφορία να αυξάνεται κατά 25% και να διαμορφώνεται στα € 957 εκατ. ευρώ.

Είναι προφανές ότι, οι γενικότερες εξελίξεις που επικρατούν και η επάνοδος της ελληνικής οικονομίας σε χαμηλούς μεν, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής, επιδρούν θετικά στο ελληνικό “επιχειρείν”.

Ωστόσο, μόνο η ταχεία ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας μέσω ενός επενδυτικού σοκ και κυρίως η διατήρηση αυτής σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, θα δώσει τη δυνατότητα στον ελληνικό εταιρικό τομέα να βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά του, δημιουργώντας μεγαλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές.