51. Κατανομή Κεφαλαίων

Κατανομή Κεφαλαίων
Κατανομή Κεφαλαίων

Μερικές φορές μένετε το βράδυ ξάγρυπνοι και σκέφτεστε ποιες μετοχές να αγοράσετε και ποιες να πουλήσετε, ποια αμοιβαία κεφάλαια να αποκτήσετε και ποια να απορρίψετε και, εάν πρέπει να αγοράσετε ομόλογα.

Όλες οι παραπάνω είναι βάσιμες ανησυχίες, αλλά ο πρωταρχικός καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας σας ως επενδυτή δε θα είναι η ευθυκρισία σας στην επιλογή συγκεκριμένων μετοχών, ομολόγων ή αμοιβαίων κεφαλαίων για το χαρτοφυλάκιό σας.

Όχι!

Θα είναι η κατανομή του κεφαλαίου σας, δηλαδή, ο τρόπος που μοιράζετε το χαρτοφυλάκιό σας σε διάφορες γενικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα, αναπτυξιακές μετοχές, μετοχές αξίας και ομόλογα.

Ο σύγχρονος επενδυτής έχει στη διάθεσή του πολλές ευκαιρίες.

Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών μέσω μιας στρατηγικής κατανομής των χρημάτων σας σε έναν αριθμό διαφορετικών εργαλείων μπορεί να προστατέψει το χαρτοφυλάκιό σας και να βελτιώσει τις πιθανότητες επίτευξης μιας επιθυμητής απόδοσης.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι επενδυτές ότι η διαφοροποίηση στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου και στη βελτίωση των αποδόσεων.

Η κατανομή του κεφαλαίου είναι ένας ακόμα τρόπος διαφοροποίησης.

Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι χρηματοοικονομικές κατηγορίες, όπως μετοχές, ομόλογα και λογαριασμοί σε πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριφέρονται όλες διαφορετικά όσον αφορά τον κίνδυνο και την απόδοση.

Οι μετοχές, για παράδειγμα, προσφέρουν τις υψηλότερες αποδόσεις από αυτές τις τρεις “κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων”, αλλά έχουν και το μεγαλύτερο κίνδυνο για ζημίες.

Οι αποδόσεις της χρηματαγοράς βραχυπρόθεσμων χρεογράφων είναι μικρές, αλλά ποτέ δε θα χάσετε την αρχική σας επένδυση.

Μια στρατηγική κατανομής του κεφαλαίου εξετάζει τους συγκεκριμένους στόχους και συνθήκες και προσδιορίζει το μίγμα που σας παρέχει το βέλτιστο συνδυασμό κινδύνου και απόδοσης.

Η κατανομή κεφαλαίου είναι μια διαδικασία την οποία επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά, καθώς συνεχίζετε να διαμορφώνετε το χαρτοφυλάκιό σας με την πάροδο των ετών.

Μάθετε να αναγνωρίζετε τα γεγονότα που μπορεί να επισημάνουν μια περίοδο επανεκτίμησης της κατανομής των κεφαλαίων σας!

Το πιθανότερο είναι ότι, με την πάροδο των ετών, η αξία των επενδύσεών σας σε μετοχές θα αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η αξία των επενδύσεών σας σε ομόλογα και επενδυτικά προϊόντα που είναι ισοδύναμα μετρητών.

Τελικά, μπορεί να έχετε επενδύσει μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων σας σε μετοχές από ότι υπαγόρευε η αρχική στρατηγική σας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το χαρτοφυλάκιό σας θα μπορούσε να εκτεθεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Για να διασφαλίσετε ότι τα κεφάλαιά σας έχουν επενδυθεί σωστά, πρέπει κατά περιόδους να επαναφέρετε την ισορροπία στις επενδύσεις σας.