Κατά 4,52% Αυξήθηκε η Ανεργία

Κατά 452 Αυξήθηκε η Ανεργία
Κατά 452 Αυξήθηκε η Ανεργία

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κατά 4,52% αυξήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 έναντι του προηγουμένου μηνός το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 το ποσοστό αύξησης ανέρχεται στο 13,80%.

Πιο αναλυτικά, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, αναζητούντων εργασία για τον μήνα Δεκέμβριο 2019, ανήλθε σε 1.064.526 άτομα.

Από αυτά 500.049 (46,97%) είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 564.477 (53,03%) είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

www.GreekShares.com/gr/