14. Καπιταλισμός

Σύστημα Αγοράς
Σύστημα Αγοράς

Από όλα τα συστήματα που έστρεψαν την προσοχή τους στη πολιτική κατάσταση και πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, φαίνεται ότι το καπιταλιστικό σύστημα ήταν αυτό που εντέλει άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή.

Τα συστήματα αγοράς κυριάρχησαν σχεδόν σε όλο τον κόσμο, αλλά το ιδανικό ενός συστήματος αγοράς κυριάρχησε πολιτικά μόνο στα τέλη του εικοστού αιώνα.

Σε ένα καπιταλιστικό σύστημα αγοράς, το κεφάλαιο και η γη είναι ιδιωτική περιουσία.

Οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να δημιουργούνται από άτομα που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε γη και σε εξοπλισμό, είτε επειδή τα κατέχουν είτε επειδή μπορούν να τα εκμεταλλεύονται ενοικιάζοντάς τα ή μπορεί να τα νοικιάζουν, για να τα κατέχουν προσωρινά.

Η συγκεκριμένη ιδιοκτησία μπορεί να μισθώνει εργασία ή να λειτουργεί μόνη της.

Οι επιχειρήσεις οργανώνουν και κατευθύνουν την παραγωγή και λειτουργούν για το ιδιωτικό όφελος του ατόμου που οργανώνει την επιχείρηση. Το ιδιωτικό όφελος της επιχείρησης ερμηνεύεται ως όφελος, έτσι λέμε ότι οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν τα οφέλη τους.

Σε μια καπιταλιστική οικονομία η παραγωγή περιορίζεται από τους υπάρχοντες πόρους, την τεχνολογία και το όφελος.

Είναι λογικό ένα οικονομικό σύστημα που βασίζεται στο όφελος να παράγει κάποιο δεδομένο προϊόν ή υπηρεσία.

Οι επιχειρήσεις στον καπιταλισμό, όπως τον ήξερε ο ‘Ανταμ Σμιθ (1723-1790) τον 18ο αιώνα ήταν τυπικά ατομικές ιδιοκτησίες.

Υπήρχαν λίγες επιχειρήσεις και μάλλον καμία με τη μορφή που τις ξέρουμε σήμερα.

Αυτή η πρώτη μορφή καπιταλισμού ήταν ο ιδιοκτησιακός καπιταλισμός.

Ένα πρόβλημα για τον ιδιοκτησιακό καπιταλισμό ήταν ότι αυτές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις σπάνια μεγάλωναν πολύ.

Αυτό σήμαινε ότι πολλές δουλειές που μπορούσαν να ήταν χρήσιμες και επικερδείς, μπορεί να μην τις αναλάμβαναν καπιταλιστικές εταιρείες, επειδή οι εργασίες ήταν πολύ μεγάλες, για να μπορέσουν να τις χειριστούν.

Οι σύγχρονες εταιρείες με ένα μεγάλο αριθμό μετόχων δημιουργήθηκαν για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν και να διαχειριστούν αυτές τις μεγάλες δουλειές.

Οι εταιρείες επικράτησαν περισσότερο μετατρέποντας τον ιδιοκτησιακό καπιταλισμό σε εταιρικό καπιταλισμό.