Καλύτερη Ανάπτυξη της Ελλάδας Μεταξύ 34 Χωρών

Καλύτερη Ανάπτυξης της Ελλάδας Μεταξύ 34 Χωρών

Την καλύτερη επίδοση μεταξύ 34 χωρών, ως επί το πλείστον πλούσιων, είχε η Ελλάδα το 2022, σύμφωνα με ανάλυση του Economist.

Η κατάταξη των χωρών έγινε με βάση τα στοιχεία πέντε οικονομικών δεικτών σχετικά με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), τον πληθωρισμό, το εύρος του πληθωρισμού, δηλαδή το ποσοστό των προϊόντων που αυξήθηκαν πάνω από 2%, την πορεία του χρηματιστηρίου και το δημόσιο χρέος.

Εκτός της Ελλάδας, υψηλές επιδόσεις είχαν και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Αντίθετα, χαμηλή επίδοση είχε η Γερμανία, η οποία κατατάχθηκε στην 30η θέση, ενώ στις τελευταίες θέσεις φιγουράρουν η Εσθονία και η Λετονία.

Το ΑΕΠ της Ελλάδας στο διάστημα από το δ’ τρίμηνο του 2021 έως το γ’ τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε 2,2%, ενώ στην Ιταλία αυξήθηκε 1,8%, στην Ισπανία 1,5% και στη Γερμανία 1,3%.

Αντίθετα, στην Εσθονία το ΑΕΠ μειώθηκε 3,1% στο ίδιο διάστημα.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 7,8% στην Ελλάδα το πρώτο 10μηνο του 2022 και το 82,4 των προϊόντων αυξήθηκαν πάνω από 2%.