Η Φορολογία στα Ύψη

Η Φορολογία στα Ύψη 1GS
Η Ελλάδα βρισκόταν το 2014 μόλις δύο μονάδες πάνω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεσή του για τα στατιστικά των δημοσίων εσόδων (Public Revenue Statistics 2018), τα συνολικά δημόσια έσοδα της Ελλάδας ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ήταν το 2014 στο 35,7% ενώ ο μέσος όρος στην περιοχή του ΟΟΣΑ ήταν στο 33,6%.

Δηλαδή, η Ελλάδα βρισκόταν το 2014 μόλις δύο μονάδες πάνω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Tο 2017, όμως με τα νέα στοιχεία του ΟΟΣΑ, τα δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτοξεύθηκαν περίπου τέσσερις μονάδες στο 39,4% ενώ ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε μόνο κατά 0,6 της μονάδας στο 34,2%.