Η Οικονομική Ανισότητα του 2022

13.375 ευρώ είναι το χαμηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα χώρας με το υψηλότερο εισόδημα, όταν το υψηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα είναι 6.533 ευρώ

Σε 13.375 ευρώ ανέρχεται το χαμηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα του πληθυσμού της χώρας με το υψηλότερο εισόδημα, όταν το υψηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα για τον πληθυσμό με το χαμηλότερο εισόδημα ανέρχεται σε 6.533 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την οικονομική ανισότητα το 2022 (εισοδήματα του 2021), από την οποία συνάγονται και τα εξής:

Το 25% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα, κατέχει το 10,3% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό αυξημένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

Το 25% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα, κατέχει το 45,3% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό μειωμένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021. Το 50% του πληθυσμού με μεσαία εισοδήματα, κατέχουν το 44,4% του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.