Η Οικονομία δεν Έχει Επιστρέψει σε Κανονικότητα

Η Οικονομία δεν Έχει Επιστρέψει σε Κανονικότητα
«H ελληνική οικονομία δεν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα», επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας για τη Νομισματική Πολιτική του 2018, που υπέβαλε στη Βουλή.

«H ελληνική οικονομία δεν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα», επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας για τη Νομισματική Πολιτική του 2018, που υπέβαλε στη Βουλή.

Όπως αναφέρει η έκθεση, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος δανεισμού οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Μάλιστα, αποδίδει τις υψηλές αυτές αποδόσεις όχι μόνο στη διεθνή συγκυρία (κυρίως της Ιταλίας), αλλά και στη μεγάλη ανησυχία σχετικά με το ενδεχόμενο ανατροπής των μεταρρυθμίσεων, που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του τρίτου προγράμματος προσαρμογής του Αυγούστου του 2018.

Η υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που στηρίζουν τη δυνητική ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και να καταστεί δυνατή η επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές με βιώσιμους όρους.