Η Ελληνική Οικονομία Αξιολογείται Θετικά από Εταίρους, Αγορές και Πολίτες

Η Ελληνική Οικονομία Αξιολογείται Θετικά από Εταίρους, Αγορές και Πολίτες.
Η Ελληνική Οικονομία Αξιολογείται Θετικά από Εταίρους, Αγορές και Πολίτες.

Σε δηλώσεις του κατά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου για το 2020, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αξιολογείται πλέον θετικά από τους εταίρους μας, τους επενδυτές, τους οίκους αξιολόγησης και τους Έλληνες πολίτες.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τη μεγάλη άνοδο του δείκτη του χρηματιστηρίου το 2019.

Ο υπουργός Οικονομικών έθεσε τους στόχους για το 2020 οι οποίοι είναι:

 Υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη,

 Αναδιανομή του εισοδήματος με στόχο την κοινωνική συνοχή,

 Βελτίωση του εισοδήματος των νοικοκυριών μέσω κυρίως της μεγαλύτερης από την αρχικά σχεδιαζόμενη μείωση της φορολογίας,

 Ενίσχυση της ρευστότητας,

 Αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων και

 Ενίσχυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, αφού τόνισε την παγκόσμια πρωτιά σε απόδοση του ελληνικού χρηματιστηρίου το 2019, επεσήμανε ότι ο στόχος για την επόμενη χρονιά είναι η άντληση σημαντικών κεφαλαίων από την κεφαλαιογορά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Τέλος, τόνισε ότι στόχος της διοίκησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η περαιτέρω ενίσχυση της οργανωτικής δομής του και η εισαγωγή νέων δεικτών, όπως είναι ο δείκτης μερισματικής απόδοσης.

www.GreekShares.com/gr/