Η Ελληνική Οικονομία Αντιμετωπίζει Προκλήσεις και Κινδύνους

Η Ελληνική Οικονομία Αντιμετωπίζει Προκλήσεις και Κινδύνους
Η Ελληνική Οικονομία Αντιμετωπίζει Προκλήσεις και Κινδύνους

Η μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος για τα επόμενα δύο χρόνια στο 2,2% αντί του 3,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), δεν θα επηρέαζε τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ο κ. Στουρνάρας, σε χθεσινή ομιλία του υποστήριξε ότι μετά από τη διεξαγωγή της άσκησης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους με τη χρήση κατάλληλου υποδείγματος από την ΤτΕ, προέκυψε ότι η μείωση του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2021 και το 2022 σε πιο ρεαλιστικό επίπεδο από το σημερινό, δηλαδή κοντά στο 2,2% του ΑΕΠ αντί του 3,5% που ισχύει σήμερα, δεν θα επηρέαζε τη βιωσιμότητα του χρέους, ενώ θα ενίσχυε την οικονομική ανάπτυξη.

Ο κ. Στουρνάρας επανέλαβε ότι παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις και κινδύνους, από το εξωτερικό περιβάλλον.

www.GreekShares.com/gr/