Η Ελλάδα 57η μεταξύ 140 Χωρών σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Η Ελλάδα 57η μεταξύ 140 Χωρών σύμφωνα το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
Σύμφωνα με έκθεση ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ η Ελλάδα κατατάσσεται στην 57η θέση μεταξύ 140 χωρών.  

Σύμφωνα με έκθεση ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ η Ελλάδα κατατάσσεται στην 57η θέση μεταξύ 140 χωρών.  

Η πρόσβαση σε ηλεκτροδότηση, το ασφαλές πόσιμο νερό, ο πληθωρισμός, η αναλογία μαθητών-δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η εγχώρια χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και το χρηματοδοτικό κενό είναι οι τομείς στους οποίους η Ελλάδα συγκεντρώνει τη μέγιστη βαθμολογία στη Διεθνή έκθεση ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Αυτό αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) όπου σημειώνεται επίσης ότι η χώρα μας καταγράφει καλές επιδόσεις στους τομείς των ανθρωποκτονιών, του κόστους έναρξης επιχείρησης, της τρομοκρατίας και των αιτήσεων κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

Ο ΣΕΒ αναφέρει επίσης ότι: «Η γενικότερη εικόνα της χώρας μας αναδεικνύει ένα ασθενές θεσμικό περιβάλλον και υστερήσεις στον τομέα της ανάπτυξης καινοτομίας.

Αν μάλιστα συνδυαστούν οι παράγοντες αυτοί με την έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων λόγω της κατάστασης που βρίσκεται σήμερα το τραπεζικό σύστημα, εξηγείται σε μεγάλο βαθμό η καθήλωση της επενδυτικής και της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας σε χαμηλά επίπεδα, με ανεπαρκείς δράσεις για την ενσωμάτωση της υψηλής τεχνολογίας και της εξωστρέφειας στην παραγωγική διαδικασία».