Η Ελλάδα να Ολοκληρώσει τις Μεταρρυθμίσεις

Ελλάδα και Μεταρρυθμίσεις
Ελλάδα και Μεταρρυθμίσεις

Τις συστάσεις του για τις εργασιακές και δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών για το 2019 δημοσίευσε χθες το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, συνιστά να λάβει άμεσα μέτρα για το 2019 και το 2020 προκειμένου να επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και να αντιμετωπίσει τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Η Ελλάδα, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να επικεντρώσει την επενδυτική πολιτική στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών και της εφοδιαστικής, της περιβαλλοντικής προστασίας, της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των έργων διασύνδεσης.

Επίσης, να επικεντρωθεί στις ψηφιακές τεχνολογίες, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην ανάπλαση των αστικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες και την ανάγκη διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης.