Η Ανάπτυξη θα Έρθει μόνο υπό Όρους

Η Ανάπτυξη θα Έρθει μόνο υπό Όρους
Η Ανάπτυξη θα Έρθει μόνο υπό Όρους

Πολλά λόγια για ανάπτυξη ακούμε αλλά για να «έρθει», άμεσα υπάρχει η ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου πακέτου οικονομικής πολιτικής.

Ένα πακέτο, με συνεχή εφαρμογή, που θα περιλαμβάνει ένα εκλογικευμένο σύνολο μέτρων μείωσης της υπερφορολόγησης, επενδύσεων και αύξησης των αναπτυξιακών και κοινωνικών δαπανών.

Οι επενδύσεις πρέπει να είναι επενδύσεις «πραγματικών και σοβαρών επιχειρηματιών», οι οποίοι θα έχουν φτιάξει σχήματα με σωστή χρηματοδότηση.

Αν όλα αυτά επιτευχθούν, είναι πιθανό η ανάπτυξη το 2020 να υπερβεί το 3%. 

Ιωάννης – Ευάγγελος Χαραμής
Χαραμή ΑΕ
www.GreekShares.com/gr/