Ζήτηση για τα Ομόλογα της Περιφέρειας της Ευρωζώνης

Ομόλογα
Η αναζήτηση των αποδόσεων έχει ξανά αρχίσει...

Η Neue Zuericher Zeitung (NZZ) αναφέρει ότι οι επενδυτές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στις αποδόσεις που παρέχουν η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, και επόμενη στη σειρά, ενδεχομένως, θα είναι η Ελλάδα.

Η αναζήτηση των αποδόσεων έχει ξανά αρχίσει.

Οι επενδυτές βρίσκουν ελκυστικά επιτόκια στις κεφαλαιαγορές της περιφέρειας της ευρωζώνης.

Πρόσφατα οι επενδυτές προσφέρθηκαν, σε υπερβαίνοντα βαθμό, για εκδόσεις ομολόγων της Ιταλία, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.

Οι διαχειριστές του χρέους της Ισπανίας μπόρεσαν να χαρούν αυτή την εβδομάδα για τη μεγάλη ζήτηση ενός νέου δεκαετούς ομολόγου.

Οι προσφορές εγγραφών ύψους-ρεκόρ 46,5 δισ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές ύψους 10 δισ. ευρώ.

Η επόμενη κερδισμένη από την αγοραστική διάθεση των επενδυτών, κατά τα δεδομένα αυτά, θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα.