Επιδείνωση στο Οικονομικό Κλίμα τον Απρίλιο

Επιδείνωση στο Οικονομικό Κλίμα
Επιδείνωση στο Οικονομικό Κλίμα

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, που εκπονεί το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) υποχώρησε τον Απρίλιο του 2019 στις 100,3 μονάδες σε επίδοση χαμηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (102,6).

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, στην πλευρά των επιχειρήσεων, μόνο στη Βιομηχανία καταγράφεται ήπια βελτίωση των προσδοκιών, καθώς ως εξωστρεφής τομέας τροφοδοτείται περισσότερο από το διεθνές περιβάλλον και φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική του, με βελτιωμένες προσδοκίες εξαγωγών.

Αντίθετα, στους υπόλοιπους τομείς σημειώνεται επιδείνωση.