Επενδυτικό Κενό

Επενδυτικό Κενό
Επενδυτικό Κενό

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επενδυτικό κενό 15 δισ. ευρώ ετησίως υπάρχει στην Ελλάδα.

Η αναλογία επενδύσεων προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) έφτασε στο χαμηλότερο σημείο της το 2015 και εξακολουθεί να είναι μια από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στο 12,9% του ΑΕΠ, έναντι 21% του ΑΕΠ του μέσου κοινοτικού όρου.

Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με επενδυτικό κενό που ξεπερνά τα 15 δισ. ευρώ ετησίως, σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι παράγοντες που παρεμποδίζουν τις επενδύσεις είναι πολλοί, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ζήτησης, των διοικητικών φραγμών, του αργού συστήματος απονομής Δικαιοσύνης, της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και των υψηλών φορολογικών συντελεστών.