Ενίσχυση της Ανάπτυξης στην Ευρωζώνη

Ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
Ανάπτυξη στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με τον Έβαλντ Νοβότνι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναμένεται η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη να ισχυροποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Εάν η πρόβλεψη αυτή δεν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να επανεξεταστούν τα οικονομικά δεδομένα και να λάβουν ανάλογες αποφάσεις.

Παράλληλα, καθώς η οικονομία εξακολουθεί να καρκινοβατεί, δεν προβλέπεται χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής σε καμία περίπτωση αλλά ούτε εμβάθυνση των αρνητικών επιτοκίων.

Γενικά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δέχεται πιέσεις από τις εξαγωγικές χώρες, λόγω της μειωμένης ζήτησης από το εξωτερικό, για ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, εφιστώντας αναγκαίο τον προσδιορισμό των διαθέσιμων οικονομικών εργαλείων.