Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – Στήριξη των Επιχειρήσεων

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Στήριξη των Επιχειρήσεων
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Στήριξη των Επιχειρήσεων

Επιταχύνονται οι διαδικασίες προκειμένου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να στηρίξει την επανεκκίνηση της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η τράπεζα εφεξής θα στηρίζει το σύνολο των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, αντί αποκλειστικά τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα να σωρεύονται οι ενισχύσεις στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων του 2016, του 2011 και 2004 με ενισχύσεις που προβλέπονται σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων.

Ενισχύσεις θα δίνονται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες και κατάλληλες προκειμένου να αξιοποιούνται όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία συμβάλλουν στην απαραίτητη στήριξη των επιχειρήσεων, που πλήττονται λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

www.GreekShares.com/gr/