Εγκρίθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας έως 2 δισ. Ευρώ

Εγκρίθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας έως 2 δισ. Ευρώ.
Εγκρίθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας έως 2 δισ. Ευρώ.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ταμείο Εγγυοδοσίας έως του ποσού των 2 δισ. ευρώ, με το οποίο θα μοχλεύσουν οι τράπεζες έως 7 δισ. ευρώ για Κεφάλαιο Κινήσεως στις επιχειρήσεις.

Σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζεται πως «η ΕΕ ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορωνοϊού.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020».