47. Διάσπαση Μετοχής – Stock Split

Διάσπαση Μετοχής
Διάσπαση Μετοχής

Κατά περιόδους, όλο και κάποια επιχείρηση θα ανακοινώσει διάσπαση της μετοχής της.

Ο καλύτερος τρόπος να εξηγήσουμε τι συμβαίνει είναι με ένα παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση XYZ έχει 1.000.000 μετοχές με ονομαστική αξία 2.

Ας υποθέσουμε ακόμα, ότι τη στιγμή που “σπάει” η μετοχή, η τιμή της μετοχής είναι 100 και ότι η εταιρία σπάει κάθε μετοχή της σε 2.

Μετά τη διάσπαση, η εταιρία XYZ θα έχει 2.000.000 μετοχές με ονομαστική αξία μετοχής 1 και τιμή μετοχής 50.

Θυμηθείτε ότι η ονομαστική αξία δεν έχει καμία σχέση με την τιμή μιας μετοχής στην αγορά.

Πώς επηρεάζει αυτή η διαδικασία τον επενδυτή;

Ας θεωρήσουμε ότι κάποιος είχε 500 μετοχές της εταιρίας XYZ πριν από τη διάσπαση της μετοχής.

Πριν από τη διάσπαση είχε μετοχές αξίας 50.000 (500 μετοχές x 100 ανά μετοχή).

Μετά τη διάσπαση έχει 1.000 μετοχές της εταιρίας με τιμή μετοχής 50.

Η αξία των μετοχών του εξακολουθεί να είναι 50.000.

Μόνο που τώρα έχει διπλάσιο αριθμό μετοχών στη μισή τιμή.

Από ποσοτική άποψη, αισθάνεται “πλουσιότερος” αν και πραγματικά η επένδυσή του παρέμεινε σταθερή.

Είναι η ίδια λογική με το να “χαλάσει” κάποιος ένα χαρτονόμισμα.

Ας υποθέσουμε ότι έχω ένα χαρτονόμισμα των 100 και ζητάω από κάποιον δύο χαρτονομίσματα των 50.

Αφού το άτομο αυτό μου “χαλάσει” το χαρτονόμισμα έχω διπλάσιο αριθμό χαρτονομισμάτων, αλλά η αξία τους παραμένει 100.

Το άλλο άτομο θα εξακολουθήσει να έχει 100, αλλά θα έχει το μισό αριθμό χαρτονομισμάτων.

Είτε πρόκειται για μετοχές, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, μετά τη διάσπαση, η κατάσταση παραμένει ίδια.

Γενικά, μια εταιρεία αποφασίζει να “σπάσει” τη μετοχή της, για να την καταστήσει ελκυστικότερη στους επενδυτές.

Stock Split

Η αυστηρή λογική υπαγορεύει ότι περισσότεροι επενδυτές θα θελήσουν να αγοράσουν τη μετοχή στα 50 παρά στα 100.

Είναι απλά θέμα επενδυτικής ψυχολογίας!

Επιπλέον, καθώς περισσότεροι επενδυτές αγοράζουν τη μετοχή στη χαμηλότερη τιμή, η τιμή της μετοχής θα ανέβει. Δεν είναι σίγουρο όμως, ότι η τιμή της μετοχής θα συνεχίσει να ανεβαίνει μετά τη διάσπασή της.

Εάν ήταν σίγουρο, τότε θα επωφελούμασταν όλοι σημαντικά αγοράζοντας τη μετοχή την ημέρα της διάσπασης και πουλώντας τη μετά σε υψηλότερη τιμή.

Δυστυχώς, απλώς και μόνο επειδή σπάει η μετοχή, δε σημαίνει απαραίτητα ότι μετά τη διάσπαση θα ανέβει η τιμή της.

Πολλές φορές, η τιμή μιας μετοχής πέφτει μετά τη διάσπαση για ποικίλους λόγους.

Μια σημαντική αιτία για την οποία μια εταιρεία μπορεί να θελήσει να ανακοινώσει τη διάσπαση της μετοχής της είναι η διάθεση μεγαλύτερου αριθμού μετοχών και η διεύρυνση της βάσης των μετόχων της.

Κατά συνέπεια, η μετοχή γίνεται περισσότερο εμπορεύσιμη και ρευστοποιήσιμη!

Δεν σπάνε όλες οι μετοχές με αναλογία 2 για 1. ?λλες δημοφιλείς αναλογίες για τη διάσπαση μετοχών είναι 3 για 1, 3 για 2 και 5 για 4.

Ωστόσο, η ίδια αρχή ισχύει ανεξάρτητα από την αναλογία.

Η τιμή της μετοχής θα μειωθεί, η ονομαστική αξία θα μειωθεί, και ο αριθμός των μετοχών θα αυξηθεί.

Αντίστροφη Διάσπαση Μετοχής – Reverse Stock Split

Η αντίστροφη διάσπαση μετοχής είναι ακριβώς το αντίθετο μιας κανονικής διάσπασης μετοχής.

Ενώ η διάσπαση μιας μετοχής διαιρεί μια μετοχή σε έναν αριθμό μικρότερων μετοχών, η αντίστροφη διάσπαση μιας μετοχής ενώνει αριθμό μετοχών και τις συνδυάζει σε μια μετοχή, με συγκεκριμένη αναλογία.

Για παράδειγμα, σε μια διάσπαση μετοχής 3 προς 1, κάθε μετοχή αντικαθίσταται από τρεις μετοχές.

Σε μια αντίστροφη διάσπαση μετοχής 3 για 1, τρεις μετοχές γίνονται μια.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το συνολικό μερίδιο της εταιρίας στη χρηματιστηριακή αγορά δε μεταβάλλεται.

Ο μόνος λόγος για τον οποίο μια εταιρία κάνει αντίστροφη διάσπαση της μετοχής της είναι για να αυξήσει την τιμή της μετοχής μειώνοντας τον αριθμό των μετοχών.