27. Γνωρίζετε τι Αγοράζετε;

Αγοράζετε αυτό που κατανοείτε σε λογική τιμή
Αγοράζετε λοιπόν αυτό που κατανοείτε, σε μια λογική τιμή

Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν τα αυτοκίνητα.

Ξέρω να τα οδηγώ, αν όμως με ρωτήσετε πώς ακριβώς λειτουργούν, δεν θα μπορούσα να σας το εξηγήσω με σαφήνεια.

Αυτός ο μικρός τεχνικός περιορισμός εκ μέρους μου δεν με εμποδίζει να γνωρίζω αν η XYZ αυτοκινητοβιομηχανία είναι ή δεν είναι μια ποιοτική εταιρία.

Δε γνωρίζω πως κατασκευάζουν τα αυτοκίνητα, γνωρίζω, όμως, τη XYZ εταιρεία.

Αυτή η γνώση είναι κρίσιμη προκειμένου να πάρετε μια απόφαση για την αξία των μετοχών τους.

Υπάρχουν καλοί και αντικειμενικοί τρόποι αξιολόγησης μετοχών.

Αυτοί αφορούν διάφορες οικονομικές σχέσεις.

Ωστόσο, ένας από τους απλούστερους κανόνες, για να επενδύσετε, είναι ότι θα πρέπει πάντα να καταλαβαίνετε τι αγοράζετε!

Δεν είναι πρωτότυπο αυτό…

Είναι βασικό μέρος της θεμελιώδους ανάλυσης!

Πόσο θα πρέπει να ερευνήσετε προκειμένου να κατανοήσετε μια εταιρεία προτού επενδύσετε σε αυτήν είναι μια μάλλον προσωπική απόφαση.

Κάποιοι επενδυτές είναι ικανοποιημένοι επειδή έχουν μια γενική γνώση, ενώ άλλοι θέλουν να μαθαίνουν τα πάντα γύρω από μια εταιρεία.

Το ιδανικό βρίσκεται κάπου στη μέση.

Πρέπει, όμως, να γνωρίζετε τι είναι που κάνει μια εταιρεία να διαφέρει από τις υπόλοιπες και αν αυτή η διαφορά συνεπάγεται κάποια πραγματική αξία.

Μερικές φορές η διαφορά δεν είναι θετικό στοιχείο.

Αγοράζετε λοιπόν αυτό που κατανοείτε, σε μια λογική τιμή.

Οδεύετε έτσι προς επιτυχημένες επενδύσεις!