Αύξηση 21,73% των Εγγεγραμμένων Ανέργων τον Απρίλιο

Αύξηση 2173 των Εγγεγραμμένων Ανέργων τον Απρίλιο
Αύξηση 2173 των Εγγεγραμμένων Ανέργων τον Απρίλιο.

Κατά 4,72% αυξήθηκε τον Απρίλιο του 2020 ο αριθμός των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), φθάνοντας τους 1.185.013, από 1.131.646 του Μαρτίου.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, ο αριθμός των ανέργων είναι αυξημένος κατά 21,73% ή κατά 211.526 άτομα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, για τον μήνα Απρίλιο 2020, ανήλθε σε 1.124.486 άτομα.

Από αυτά, 531.464 (ποσοστό 47,26%) είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 593.022 (ποσοστό 52,74%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

www.GreekShares.com/gr/