Αύξηση κατά 68% του Ελλείμματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το 2018

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών GS
Το 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, στο σύνολο του, εμφάνισε έλλειμμα 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ...

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε αύξηση της τάξεως του 68%, δυσχεραίνοντας το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας το 2018.

Το γεγονός αυτό εξηγείται από την επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ παράλληλα η βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών και του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων εξασφάλισε μια σχετική ισορροπία.

Το 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, στο σύνολο του, εμφάνισε έλλειμμα 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα το 2017 το έλλειμμα ήταν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών και συγκεκριμένα τις άμεσες επενδύσεις, παρουσίασαν αύξηση κατά 753 εκατομμύρια ευρώ και 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.