Αύξηση κατά 22,2 δισ. ευρώ Σημείωσε ο Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων

Αύξηση κατά 22,2 δισ. ευρώ σημείωσε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων της χώρας το α’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθε σε 88.283.509 χιλ. ευρώ, από 66.112.030 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2021.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα “Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία” (315,1%), ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα “Ενημέρωση και επικοινωνία” (5,3%).

Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάρτιο ανήλθε σε 28.419.568 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 41% σε σχέση με τον Μάρτιο 2021, που είχε ανέλθει σε 20.153.060 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα “Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία” (376,5%), ενώ τη μικρότερη κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα “Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα” (0,1%).