Αύξηση Κατά 18 δισ. Ευρώ των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Αύξηση Κατά 18 δισ. Ευρώ των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
Αύξηση Κατά 18 δισ. Ευρώ των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs) προβλέπει για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ως αποτέλεσμα της πανδημίας της Covid-19 και των μέτρων περιορισμού της.

H ΤτE εκτιμά ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) θα αυξηθεί μεταξύ 4% με 11%, διαμορφούμενος στα επίπεδα του 44% με 51%.

Αυτό σημαίνει αύξηση των προβληματικών δανείων, μεταξύ 6,4 με 18,1 δισ. ευρώ, βάσει της υπόθεσης ότι το υπόλοιπο των προ προβλέψεων δανείων διαμορφώθηκε στο τέλος του περασμένου έτους μεταξύ 160 με 165 δισ. ευρώ.

Το μεγάλο εύρος στην εκτίμηση της TτΕ εξηγείται από τη μειωμένη ορατότητα ως προς το βάθος και την ένταση της ύφεσης και την περαιτέρω κλιμάκωση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πλήττονται.

Οι τράπεζες θα προχωρήσουν, τους επόμενους μήνες, σε εξατομικευμένη αξιολόγηση των δανειακών συμβάσεων δανειοληπτών που επλήγησαν από την κρίση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority – EBA).

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019, τα NPEs ανήλθαν σε 68 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο 40,3% του συνόλου των δανείων.

www.GreekShares.com/gr/