Απόκλιση 771 εκατ. Ευρώ στο Πρωτογενές Πλεόνασμα τον Ιανουάριο

Απόκλιση 771 εκατ. Ευρώ στο Πρωτογενές Πλεόνασμα τον Ιανουάριο
Απόκλιση 771 εκατ. Ευρώ στο Πρωτογενές Πλεόνασμα τον Ιανουάριο

Το πρωτογενές πλεόνασμα του Ιανουαρίου του 2020 καταγράφει απόκλιση 771 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι στο σκέλος των φορολογικών εσόδων παρουσιάστηκε μικρή υπέρβαση 7 εκ. ευρώ.

Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) καθώς εισπράχθηκαν μόλις 43 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 644 εκατ. ευρώ, αλλά και στην υπέρβαση στο σκέλος των δαπανών επίσης στο ΠΔΕ κατά 132 εκατ. ευρώ.

Η υστέρηση αυτή σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών κρίνεται ως συγκυριακή και προσδοκούν ότι και το 2020 θα καταγραφεί υπερπλεόνασμα.

www.GreekShares.com/gr/