Αποπληρωμή των Οφειλών προς το ΔΝΤ

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη Δευτέρα, 4 Απριλίου την αποπληρωμή των οφειλών προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, «κλείνει ένα κεφάλαιο που άνοιξε τον Μάιο του 2010, με την προσφυγή της Ελλάδας στο Ταμείο, για χρηματοδοτική στήριξη.

Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, απόρροια της αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής που ασκεί η σημερινή Κυβέρνηση, η οποία, όπως ανέφερε και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, στέλνει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας, ενισχύει το προφίλ του δημοσίου χρέους και αποφέρει εξοικονομήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, συνολικού ύψους 230 εκ. ευρώ, προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας».