08. Αξιολόγηση της Οικονομικής Σας Κατάστασης

Αξιολόγηση της Οικονομικής Σας Κατάστασης
Η οικονομική ανεξαρτησία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους...

Η οικονομική ανεξαρτησία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους για τους περισσότερους ανθρώπους.

Οι άνθρωποι μερικές φορές χάνουν την ευκαιρία να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι επειδή αποφεύγουν να πάρουν αποφάσεις και να προβούν σε ενέργειες που επηρεάζουν την οικονομική τους κατάσταση.

Ουσιαστικά λοιπόν, αναβάλλουν την πρωτοβουλία για μια ριζική μεταβολή στη ζωή τους, η οποία γίνεται βέβαια με συγκεκριμένα βήματα.

Η κατανόηση και η αξιολόγηση της δεδομένης οικονομικής σας κατάστασης αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάληψη δράσης και στην ανάπτυξη κάποιου σημαντικού επενδυτικού πλάνου.

Πρέπει να καθορίσετε την καθαρή αξία (ενεργητικό μείον το παθητικό) καθώς και το ποσοστό των πόρων σας το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε τους οικονομικούς σας στόχους.

Το καθαρό κέρδος είναι η βασική μονάδα μέτρηση του πλούτου σας.

Ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσετε το καθαρό σας κέρδος είναι να αυξήσετε τα κεφάλαιά σας και να μειώσετε το χρέος σας.

Την άλλη παράμετρο που πρέπει να εξετάσετε για να αξιολογήσετε την οικονομική σας κατάσταση, είναι το καθαρό σας εισόδημα (το μικτό σας εισόδημα μείον τις δαπάνες σας).

Προσπαθήστε να εντοπίσετε όλες σας τις δαπάνες και το μικτό σας εισόδημα για αρκετούς μήνες.

Τα αποτελέσματα θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε από πού προέρχεται το τρέχον εισόδημά σας και πού πηγαίνει.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να προγραμματίσετε καλύτερα τις δαπάνες σας και να αποφασίσετε πόσα χρήματα μπορείτε να αποταμιεύσετε για τις μελλοντικές σας ανάγκες και τους επόμενους στόχους.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι χαλάνε περισσότερα απ’ όσα κερδίζουν.

Είναι δύσκολο να αυξήσετε το καθαρό σας κέρδος για να καλύψετε τους οικονομικούς σας στόχους, αν δεν μπορείτε να ισοσκελίσετε τα έσοδα με τα έξοδά σας!

Οι περισσότερες περιπτώσεις υπερβολικής δαπάνης μπορούν να αντιμετωπιστούν κάνοντας σωστή χρήση ενός προϋπολογισμού.

Ορίζοντας έναν ετήσιο προϋπολογισμό, μπορείτε να βοηθηθείτε στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σας και στον περιορισμό των δαπανών σας, αλλά και ταυτόχρονα να ανακαλύψετε τρόπους ώστε να αποδεσμεύσετε περισσότερα χρήματα, για να τα χρησιμοποιήσετε για αποταμιεύσεις κι επενδύσεις.

Πάνω απ’ όλα, θυμηθείτε ότι μια εφαρμόσιμη οικονομική στρατηγική είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Είναι πολύ υγιές να αποδεχτείτε ποιος είστε σε ό,τι αφορά στα χρήματα!

Πολύ συχνά οι άνθρωποι αποφεύγουν να βλέπουν ποιοι είναι και κάτι τέτοιο γίνεται μπούμερανγκ.

Πρέπει να ξέρετε τι δεν μπορείτε να αποφεύγετε, καθώς και τι δεν θα σας πείραζε να αποφεύγετε.