Αξιολόγηση της Ελληνικής Οικονομίας από το ΔΝΤ

Ελληνική Οικονομία
Ελληνική Οικονομία

Στα πλαίσια της πρώτης μεταπρογραμματικής αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) διεξάγεται η πρώτη έκθεση για τον έλεγχο των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων, καθώς και η εξασφάλιση της ισορροπίας της ελληνικής οικονομίας.

Το ΔΝΤ προβλέπει μια μικρή αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Γενικότερα παρατηρείται εξομάλυνση του οικονομικού κλίματος και βελτίωση της οικονομίας χάρη στις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση.

Παρά την αισιοδοξία των δεδομένων, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται ότι θα μειωθεί.

Η αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων οδήγησε στο να ελαττωθεί ο έλεγχος της ροής των κεφαλαίων.

Σε ευρύτερο πλαίσιο επιδιώκεται η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, διασφαλίζοντας όμως τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ασφάλεια.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ελληνική οικονομία, παρά την πρόοδο της, έχει σοβαρές αδυναμίες ενώ παράλληλα ελλοχεύουν εγχώριοι και εξωτερικοί κίνδυνοι.

Η αναγνώριση όμως αυτών των αδυναμιών και η συμπερίληψη τους σε κάθε εκτίμηση την προστατεύει από απρόβλεπτες οικονομικές αναταραχές.

Μακροπρόθεσμα η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως «ικανή» να ανταπεξέρθει στο χρέος της ενώ, παράλληλα, προς αυτή τη θετική κατεύθυνση συμβάλλουν και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, η ελάφρυνση του χρέους και η αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.