Ανοδική Πορεία της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Ανοδική Πορεία της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Ανοδική Πορεία της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Ανοδική πορεία σημείωσε ο ρυθμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την IHS Markit, ο σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών Purchasing Managers’ Index (PMI), ο οποίος βασίζεται σε μηνιαίες έρευνες που πραγματοποιούνται σε επιλεγμένες εταιρείες, αυξήθηκε στις 51,9 μονάδες τον Αύγουστο από 51,5 τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης θεωρείται γενικά ως μια καλή ένδειξη για την συνολική οικονομική υγεία και ανάπτυξη.

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο των εκτιμήσεων που είχαν εκφραστεί για τον Αύγουστο, που ήθελαν τον δείκτη να φτάνει τις 51,8 μονάδες.

Ανοδική Πορεία Σημείωσε ο Ρυθμός της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας τον Αύγουστο

Παρ’ όλα αυτά, οι αριθμοί αυτοί εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα χαμηλοί, διατηρώντας υψηλά τον κίνδυνο που πηγάζει από την προσέγγιση των 50 μονάδων, ο οποίος διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Ένας παράγοντας, εξαιτίας του οποίου ο δείκτης δεν ανέβηκε περαιτέρω είναι ότι ο κυρίαρχος κλάδος των υπηρεσιών αντιστάθμισε μόνο εν μέρει την επιβράδυνση της μεταποίησης.

www.GreekShares.com/gr/