25. Ανατοκισμός; Το Όγδοο Θαύμα!

Deflation
Προκαλεί πράγματι κατάπληξη η δύναμη του ανατοκισμού σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα...

Ο καλύτερος μακροπρόθεσμος φίλος ενός επενδυτή λέγεται ανατοκισμός.

Μπορεί σίγουρα να σας κάνει πλούσιους!

Προκαλεί πράγματι κατάπληξη η δύναμη του ανατοκισμού σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα.

Πραγματικά, το να βλέπεις τα «ψιλά στην τσέπη» να γίνονται εκατομμύρια μετά από καιρό είναι κάτι το εκπληκτικό!

Παρουσιάζω την ιστορία ενός αρχαίου Αθηναίου εμπόρου που του είχαν εμπιστευτεί ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, για να ιδρύσει μια εταιρεία διαχειριζόμενων κεφαλαίων που θα λειτουργούσε για 2000 χρόνια.

Αυτός ο Αθηναίος «τσέπωσε» όλα τα χρήματα εκτός από μια Δραχμή, την οποία επένδυσε σε Αθηναϊκά Κυβερνητικά Ομόλογα που πλήρωναν ετησίως 3%.

Δεν έζησε, για να δει τα αποτελέσματα, αλλά μετά από 2000 χρόνια αυτή η Δραχμή κατέληξε να αξίζει περισσότερο απʼ ό,τι όλα τα κεφάλαια στη Γη!

Όσον αφορά τις επενδύσεις, ο ανατοκισμός σημαίνει ότι μπορείτε να κερδίσετε τόκους στο αρχικό σας κεφάλαιο, καθώς και σε οποιουδήποτε άλλους τόκους που έχετε συσσωρεύσει.

Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει κανείς να επενδύει, τόσος μεγαλύτερος πλούτος θα συσσωρευτεί τελικά.

Τα πλεονεκτήματα της αποταμίευσης νωρίς μεγεθύνονται πολύ με τον ανατοκισμό.

Σʼ αυτή τη διαδικασία, η ανάπτυξη της αξίας μιας επένδυσης υπολογίζεται στο άθροισμα της αρχικής επένδυσης, θεωρώντας ότι τα μερίσματα ή οι τόκοι επενδύονται ξανά στο ίδιο κεφάλαιο.

Γενικά η δύναμη του ανατοκισμού μπορεί να δώσει τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης του κεφαλαίου.

«Τα λεφτά πάνε στα Λεφτά»

Βεβαίως! Γιατί ο ανατοκισμός είναι μια θαυμάσια εφεύρεση – Ο Albert Einstein την αποκάλεσε το Όγδοο Θαύμα. Μπορούσε να δουλέψει για εσάς ή εναντίον σας. Όταν επενδύετε δουλεύει για σας. Όταν δανείζεστε δουλεύει εναντίον σας!

Μπορείτε να γίνετε οικονομικά ασφαλής κερδίζοντας το λαχείο.

Ο πιο σίγουρος τρόπος είναι να αποταμιεύσετε χρήματα, να τα επενδύσετε και να τα αφήσετε να ανατοκίζονται!

Ο Κανόνας του 72

Για να μπορείτε εύκολα να λύνετε προβλήματα ανατοκισμού, ο κανόνας του 72 είναι ένα γρήγορο σημείο αναφοράς, για να προσδιορίσετε πόσο καλή (ή όχι τόσο καλή) μπορεί να είναι μια επένδυση.

Ο κανόνας του 72 ορίζει ότι, για να βρείτε τον αριθμό των χρόνων που χρειάζεται για να διπλασιάσετε τα χρήματά σας με ένα δεδομένο επιτόκιο, μπορείτε απλώς να διαιρέσετε τον αριθμό 72 με το επιτόκιο.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να ξέρετε πόσο καιρό θα σας πάρει να διπλασιάσετε τα χρήματά σας με οχτώ τοις εκατό επιτόκιο, διαιρείτε 72 δια του 8 και παίρνετε 9 χρόνια.

Ο κανόνας του 72 είναι εξαιρετικά ακριβής, αρκεί το επιτόκιο να είναι λιγότερο από είκοσι τοις εκατό.

Μπορείτε να κάνετε και το ανάποδο.

Αν θέλετε να διπλασιάσετε τα χρήματά σας σε έξι χρόνια, απλώς διαιρέστε το 72 δια του 6, για να βρείτε ότι θα χρειαστεί ένα επιτόκιο γύρω στα 12 τοις εκατό.