Αναβάθμιση Τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής από τον Οίκο Moody’s

MOODYS
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις...

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις για τις καταθέσεις της Τράπεζας της Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, επισημαίνοντας ότι τα κεφάλαιά τους είναι ενισχυμένα και ότι οι προοπτικές είναι σε θετικό ορίζοντα.

Επίσης, αναβάθμισε και τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου τους (CRRs).

Όσον αφορά την Κύπρο, οι αλλαγές στη δομή ευθύνης της τράπεζας οδήγησε στην αναβάθμιση.

Ειδικότερα, η έκδοση κεφαλαίων 220 εκ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2018, ενισχύει τα αποθέματα που είναι διαθέσιμα για την προστασία των καταθετών και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου.

Όσον αφορά την Ελληνική Τράπεζα, η αναβάθμιση οφείλεται στο ενισχυμένο franchise, στην ποιότητα του ενεργητικού και στο κεφάλαιό της, ακολουθώντας:

1) την ενσωμάτωση 9,3 δισ. ευρώ, κυρίως περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κυρίως καταθέσεων, που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και

2) την αύξηση κεφαλαίου ύψους 150 εκ. ευρώ για την οποία η τράπεζα έχει ήδη λάβει δεσμευτικές δεσμεύσεις και θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Και για τις δύο τράπεζες, οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες του οίκου για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών τους, κυρίως της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων τους επόμενους 12-18 μήνες, στο πλαίσιο βελτίωσης του λειτουργικού περιβάλλοντος στην Κύπρο.

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ισχυρές τάσεις ανάπτυξης με αύξηση 3,7% στο πραγματικό ΑΕΠ για το 2019, ποσοστό πολύ ψηλότερο από το μέσο όρο της πρόβλεψης των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 1,8% και συνεχιζόμενης μείωσης της ανεργίας, που ανερχόταν στο 9,2% τον Νοέμβριο του 2018.

Μάλιστα, η Κύπρος έχει καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις της ανεργίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ από το 2013.