Ανάπτυξη 2,8% το 2020 Προβλέπει το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού

Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 15,6% το 2020 από 17,4% το 2019, καθώς και ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8% και των επενδύσεων κατά 13,4%.
Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 15,6% το 2020 από 17,4% το 2019, καθώς και ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8% και των επενδύσεων κατά 13,4%.

Σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2020 στο 2,8% καθώς και πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 15,6% το 2020 από 17,4% το 2019, καθώς και ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8% και των επενδύσεων κατά 13,4%.

Οι ως άνω προβλέψεις είναι οι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι αναμένεται να στηρίξουν τους εκτιμώμενους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ιωάννης – Ευάγγελος Χαραμής
Χαραμή ΑΕ