Ανάπτυξη 2,6% το Πρώτο Εξάμηνο του 2020

Ανάπτυξη 26 το Πρώτο Εξάμηνο του 2020
Ανάπτυξη 26 το Πρώτο Εξάμηνο του 2020

Ρυθμό ανάπτυξης 2,6%, για το πρώτο εξάμηνο του 2020, προβλέπει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών (KEΠE).

Συγκεκριμένα, για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), αναφέρεται ότι ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το σύνολο του 2019 θα διαμορφωθούν στο 2,5% και 2,3%, αντίστοιχα.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2020, το υπόδειγμα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6%, στη βάση των εκτιμήσεων της τάξεως του 3,2% και 2% για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020, αντίστοιχα.

www.GreekShares.com/gr/