Αβεβαιότητα και Επιχειρηματικά Εγχειρήματα

Αβεβαιότητα και Επιχειρηματικά Εγχειρήματα GS
Παρά τις όποιες εξελίξεις της οικονομίας, οι έντονες αβεβαιότητες επηρέασαν τη νέα επιχειρηματική δραστηριοποίηση του 2017.

Παρά τις όποιες εξελίξεις της οικονομίας, οι έντονες αβεβαιότητες επηρέασαν τη νέα επιχειρηματική δραστηριοποίηση του 2017.

Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Το ποσοστό του πληθυσμού σε αρχικό στάδιο επιχειρηματικής ενεργοποίησης ήταν ένα από τα χαμηλότερα όλων των εποχών.

Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς τελικά πραγματοποίησαν το κρίσιμο βήμα από την προετοιμασία στην έναρξη της νέας δραστηριότητάς τους.