Έως το Τέλος του 2019 η Μειωμένη Προκαταβολή Φόρου

Έως το Τέλος του 2019 η Μειωμένη Προκαταβολή Φόρου
Έως το Τέλος του 2019 η Μειωμένη Προκαταβολή Φόρου

Έως το τέλος του τρέχοντος έτους οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα έχουν επανυπολογίσει, σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 5%, τα ποσά της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, που οφείλουν να καταβάλουν φέτος οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν για τη χρήση του 2018.

Η εγκύκλιος, (υπ’ αρ. Ο.ΔΕΑΦ 1173826 ΕΞ 2019) με την οποία ορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4646/2019 για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 100% στο 95% για το φορολογικό έτος 2018 εκδόθηκε και απεστάλη ήδη από τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής για την ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης.

www.GreekShares.com/gr/