Άνοδος των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και των Εξαγωγών

Επένδυση
Επένδυση

Το 2018, και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σημειώθηκε αύξηση των ξένων επενδυτικών ροών, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για την ακρίβεια, το ποσοστό των ξένων άμεσων επενδύσεων αυξήθηκε κατά 13,8% συγκριτικά με το 2017, ενώ το 2017 σε σχέση με το 2016 το ποσοστό αυτό παρουσίασε άνοδο 28%.

Παράλληλα, ανοδική πορεία ακολουθούν και οι ελληνικές εξαγωγές, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7% σε σχέση με το 2017.

Συγκεκριμένα το 2018 η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 33.417,9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η Ελλάδα ακολουθεί μια νέα πορεία ανάπτυξης εξαιτίας της εξωστρεφούς στρατηγικής που ακολουθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γενικότερα, επιδιώκει ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών.